Účinkující (všechny ročníky)

Ritornello

Ensemble Versus

La Fiamma

Literácy Jitčín

Divadelní soubor Lauriger

----------------------------------------------------------------------------------------

Michael Pospíšil

Zpěvák, muzikolog, multi-instrumentalista, zakladatel a umělecký vedoucí souboru Ritornello. Intenzivní badatelskou práci s originálními prameny evropské hudby 17. století zúročuje jako hudebník, dramaturg a editor not. 1977-81 studoval na Gymnasiu Jana Nerudy v Praze, 1981-86 na Pražské konservatoři, ve třídě prof. Jaroslava Horáčka, pak soukromě u prof. Teresie Blumové. Od r. 1986 jako hudebník ve svobodném povolání, specialisace na "starou" hudbu. V letech 1989-91 učil na konservatoři v Pardubicích.


Organisuje interpretační semináře (Valdštejn, Kuks, Hukvaldy, Dačice, Jindřichův Hradec...), spolupracuje s rozhlasem a televizí, které o něm a jeho práci odvysílaly několik pořadů. Natočil cca 55 titulů na CD, každoročně připravuje Slavnosti Adama Michny z Otradovic v Jindřichově Hradci, v Českém ráji intensivně pracuje na odhalování hudebního, básnického a vůbec všestranného odkazu V. K. Holana Rovenského. Jako sólista spolupracoval např. se soubory: Musica Antiqua Praha, Collegium Quodlibet Jiřího Stivína, Schola Gregoriana Pragensis, Musica Florea, Choeur grégorien de Paris, Linnamuusikuud Tallinn, Fiori musicali Kraków, Bornus consort Warszawa, Musicalische compagney Berlin, Le monde classique Wien, Musica AEterna Bratislava aj.

Michael Pospíšil staví hudební práci na detailech: na práci se slovem, s ornamentikou figur, které slovo a jeho význam ilustrují, na vnitřním prožitku sdělení. Klade důraz na původní práci zevnitř souboru, založenou na dobré zběhlosti, pohotovosti a znalosti stylu u každého zpěváka či hudebníka.

 

Richard Šeda

Absolvoval konzervatoř v Českých Budějovicích v oboru hra na trubku ve třídě prof. Jiřího Pelikána. Po ukončení studia na konzervatoři se začal zajímat o historicky poučenou interpretaci staré hudby na zobcové flétny. Své studium pak rozšířil na několika interpretačních kurzech v Praze a ve Francii u francouzské cornetistky Judith Pacquier, se kterou od té doby spolupracuje v mnoha zahraničních seskupeních. Vystupoval v Dánsku, Francii, Holandsku, Německu a v Rakousku. Je stálým členem francouzských souborů La Chapelle Rhénane Strasbourg a Les Traversées Baroques Dijon. V České republice spolupracuje se soubory Ritornello, Svobodné hudební bratrstvo, Dyškanti, Collegium 1704 a dalšími. Pedagogicky působí v ZUŠ Dačice, kde své studenty vede především k intepretaci staré hudby na zobcové flétny. Je spoluzakladatelem a hudebním dramaturgem barokního festivalu v Dačicích. V roce 2007 založil vlastní soubor Capella Ornamentata, se kterým se věnuje interpretaci hudby 16. a 17.století.